Regulamin Kart Podarunkowych

Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ 4.BIKER

 

I.Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej 4.BIKER, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 • Wydawca - Spółka 4 BIKER SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA . z siedzibą w Kaliszu, 62-800 Kalisz , ul. Wierzbowa 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000666491, posiadającą nr NIP:7773174817,
 • Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w salonach Wydawcy.

Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
• Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
• Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
• Salony 4.BIKER- wybrane salony sprzedaży prowadzone przez Wydawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Kalisz, Katowice, Rzeszów, Wrocław )
• Sklep Internetowy– sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.sklep4biker.pl oraz jej podstronach,
• Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

§ 2

 1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu internetowego, pod adresem www.sklep4biker.pl

 II.Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3

    1.Karta Podarunkowa wydawana jest w Salonach 4.BIKER bądź dostarczana po dokonaniu zakupu karty za pośrednictwem Sklepu internetowego na wskazany w     zamówieniu adres.
    2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zasilenie przez Klienta w kasie Salonu 4.BIKER bądź opłacenie zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.

§ 4

 1. Karta Podarunkowa może być używana w Salonach 4.BIKER bądź w Sklepie internetowym bezpośrednio po jej zasileniu Kwotą Zasilenia.
 2.  Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

 1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Salonie 4.BIKER lub w Sklepie Internetowym.
 2.  Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Salonach 4.BIKER lub w Sklepie Internetowym.
 3. W Salonie 4.BIKER Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi Salonu 4.BIKER oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.
 4.  Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty Zasilenia, lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
 6. . W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów.

§ 6

 1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  • gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
  • braku środków na Karcie Podarunkowej;
  • braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;
  • upływu ważności Karty Podarunkowej.
 2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

§ 7

 1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
 2. Użytkownik może sprawdzić aktualną wartość Karty Podarunkowej bezpośrednio w Salonach 4.BIKER, okazując Kartę Podarunkową personelowi Salonu 4.BIKER

IV Zwrot towarów

§ 8

 1. Towary nabyte w Salonach 4.BIKER z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w Salonach 4.BIKER
 2.  W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

V.Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowe

§ 9

 1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w Salonach 4.BIKER, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub e-mailem na adres: info@4-biker.pl .
 2. . W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

VI.Postanowienia końcowe

§ 10

Regulamin jest dostępny w Salonach 4.BIKER w siedzibie Wydawcy oraz na stronie Sklepu internetowego, pod adresem www.sklep4biker.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl